Finantsnäitajad

PEAMISED
FINANTSNÄITAJAD
01.05.2015- 30.04.2016 01.05.2014- 30.04.2015 01.01.2013 -30.04.2014
Müügitulu 12 951 TEUR 12 888 TEUR 18 582 TEUR
Ärikasum (EBIT) 1 045 TEUR 1 584 TEUR 1 597 TEUR
Käibe ärirentaablus (EBIT %) 8,55% 12,30% 8,60%
Ärirentaablus enne kulumit (EBITDA %) 19,7% 24,10% 21,50%
Vara puhasrentaablus (ROA) 2,3% 2,90% 2,90%
Investeeritud kapitali rentaablus (ROIC) 3,9% 4,70% 5,40%
Omakapitali puhasrentaablus (ROE) 2,6% 3,10% 3,00%
Puhaskasum 1 108 TEUR 1 323 TEUR 1 294 TEUR
Keskmine töötajate arv 33 35 48
TOOTMISMAHUD
Toote nimetus 01.05.2015- 30.04.2016 01.05.2014- 30.04.2015 01.01.2013 -30.04.2014
Tükkturvas (m3) 116 367 263 780 164 911
Pätsturvas (m3) 18 039 12 906 12 584
Aianduslikud turbad (m3) 721 030 620 380 702 140
Küttefreesturvas (m3) 11 751 225 938 507 669
Turba suurpallid (tk) 3 143 6 515 8 325